They Downthere (Zij van Daarbeneden)

 

They Downthere

In everyone of us, we hide a dreamer, a storyteller, a fantast, a viewer, a seeker. Flier! discoverd his story, his dream, underground. A population living undergrond, crawled through his fantasy, wanting to be seen and to become visible through him. Their story, their love for eachother, there underground. This could be the perfect example for lost people above ground.

They Downthere took Flier! along; no way to escape any longer. It had to be! He had to bring those people, their story to the upper level. Powerful yet timid, cheeky or uneasy crawling from the dark, they all let themselves caught on photos.

 


 

Zij van Daarbeneden

In ieder van ons schuilt een dromer, een verhalenverteller, fantast, ziener, zoeker. Flier! vond zijn verhaal, zijn droom, onder de grond. Een volk dat daar leeft kroop door zijn fantasie, wilde gezien en door hem zichtbaar worden gemaakt. Hun verhaal, hun liefde voor elkaar, daar onder de grond, zou een voorbeeld zijn voor verdwaalde mensen boven de grond.

Zij van Daarbeneden namen Flier! mee en ontkomen kon niet meer. Het moest! Hij moest deze mensen, dit verhaal naar boven halen. Zijn enthousiasme raakte een grote groep vrienden en samen haalden zij dit prachtige volk voor de lens. Krachtig of schuchter, brutaal of onwennig opkruipend uit het donker, lieten ze zich allemaal vangen op foto’s.